Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 - P-1az - elektryk
Nazwa oddziału

 P-1az - elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Technika

Opis

Nauka w zawodzie elektryk trwa 3 lata. Wszystkie zajęcia - ogólne, zawodowe teoretyczne i praktyczne odbywają się na terenie szkoły.

Począwszy od klasy drugiej, przez dwa dni w tygodniu zajęcia z przygotowania zawodowego odbywać się będą w pracowniach specjalistycznych na terenie naszej szkoły.

Nauczysz się:

 • montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych;
 • montażu i konserwacji instalacji elektrycznych

Wykwalifikowany elektryk:

 • wykonuje i naprawia domowe oraz przemysłowe instalacje elektryczne;
 • uruchamia, konserwuje i naprawia domowe oraz przemysłowe maszyny elektryczne;
 • buduje i eksploatuje sieci energetyczne;
 • montuje, konserwuje i naprawia urządzenia grzewcze;
 • montuje, konserwuje i naprawia silniki oraz spawarki;
 • montuje i serwisuje instalacje alarmowe, domofonowe i antenowe.