Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące - P_I b humanistyczno-językowa
Nazwa oddziału

 P_I b humanistyczno-językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Historia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

     Kierunek ma na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań lingwistycznych oraz humanistycznych (rozszerzona: historia). Oferta skierowana jest do osób, które pragną rozwijać swoje pasje twórcze. Są kreatywne, ciekawe świata, odważne  w realizacji własnych projektów. Znajdą tu miejsce także Ci, którzy do tej pory nie mieli okazji lub nie potrafili zaprezentować swoich umiejętności.


              DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TĘ KLASĘ?

 • rzetelne przygotowanie do matury (lekcje, konsultacje, fakultety, dodatkowe zajęcia poza szkołą),
 • uzupełniający przedmiot: kultura norweska (realizowane we współpracy          z Wydziałem Filologii US, specjalność: skandynawistyka),
 • zdawalność matury z  języków obcych  na bardzo wysokim poziomie,
 • zdawalność matury z historii rozszerzonej - jeden z najwyższych wyników      w Szczecinie (2015, 2016, 2017),
 • projekty grupowe, nacisk na kształcenie kompetencji miękkich, w tym interpersonalnych (cenionych wśród pracodawców),
 • przygotowanie do uzyskania certyfikatów  FCE- First Certificate English oraz Goethe Zertifikat (50% kosztów pokrywa szkoła)
 • przygotowanie i udział w Olimpiadzie Historycznej (etap okręgowy), wojewódzkiego turnieju IPN „Zamieszajmy w peerelowskim kotle” i in.,
 • poznawanie języka i historii przez praktykę:

- wycieczki zagraniczne- projekt „Kulturalnie przez Europę”- Hiszpania, Chorwacja, Italia, Dania- Kopenhaga, Niemcy- Berlin, Poczdam,

- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie,

- zajęcia z wolontariuszami International School AISEC Polska,

- projekty międzynarodowe – współpraca z Ystad w Szwecji,

- zajęcia na uczelni, Wdział Filologiczny US: anglistyka, polonistyka,

- zajęcia w  instytucjach kultury: Centrum Dialogu Przełomy, Muzeum Narodowe, IPN,