Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące - P_ I a biologiczno-chemiczna
Nazwa oddziału

 P_ I a biologiczno-chemiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Kierunek ma na celu rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań przyrodniczych i medycznych .  Klasa pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,

 

         DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TĘ KLASĘ?

·     rzetelne przygotowanie do matury (lekcje, konsultacje, fakultety, dodatkowe zajęcia poza szkołą),

·     praktyczne lekcje biologii, geografii i chemii (liczne doświadczenia, mikroskopowanie, zajęcia w terenie: Ogród Dendrologiczny  w Przelewicach, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Kliniskach Wielkich),

·     praca metodą projektów indywidualnych,

·     projekty grupowe, nacisk na kształcenie kompetencji miękkich, w tym interpersonalnych (cenionych wśród pracodawców),

·     udział w wolontariacie Fundacji DKMS (certyfikat udziału),

·     organizacja Międzyszkolnego Dnia Mózgu,

·     poznawanie geografii, kultury innych państw (wycieczki zagraniczne, udział  w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie),

·     praktyczne umiejętności  z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

·     przygotowanie do uzyskania certyfikatów  FCE- First Certificate English oraz BLS- pierwsza pomoc przedmedyczna (50% kosztów pokrywa szkoła),