Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - P_Klasa prawno-policyjna - mundurowa
Nazwa oddziału

 P_Klasa prawno-policyjna - mundurowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa o profilu prawno-policyjnym to jedyna taka klasa w regionie. Patronat nad nią objął Komendant Miejski Policji w Szczecinie oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP. Nauka w niej pozwoli m.in. poznać pracę policji,  a jej absolwent zyska podstawową wiedzę na temat funkcjonowania tej formacji oraz bezpieczeństwa Państwa. W trakcie czterech lat nauki uczniowie zdobędą podstawową wiedzę o policji, posiądą umiejętności z zakresu podstaw prawa i musztry, nauczą się obsługi broni palnej, wezmą udział w zajęciach i manewrach taktycznych, poznają skuteczne techniki interwencji i nauczą się sztuki samoobrony.

 

To profil z gwarancją przyszłego zatrudnienia!