Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące - P 1B (medyczna)
Nazwa oddziału

 P 1B (medyczna)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Klasa adresowana do uczniów o zainteresowaniach medycznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku naturalnym. Na lekcjach przedmiotów kierunkowych uczniowie będą pracowali metodami opartymi
o myślenie krytyczne (TOC), co usprawni ich umiejętności formułowania wniosków i zależności przyczynowo - skutkowych wynikających z logicznej analizy problemów.Przedmiotem uzupełniającym w tej klasie będzie edukacja prozdrowotna, dzięki której
uczniowie zgłębią tajemnice sprzyjające zachowaniu zdrowia, mimo niekorzystnego wpływu coraz bardziej zanieczyszczonego środowiska. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych i ekonomicznych.
Projektowanie własnej ścieżki kariery ułatwią zajęcia z doskonalenia zawodowego.