Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - P_biologiczno - medyczna
Nazwa oddziału

 P_biologiczno - medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Fizyka

 Geografia

Opis

Klasa biologiczno-medyczna
• realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych
• główne przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,

• dodatkowe przedmioty rozszerzone (do wyboru): geografia, fizyka,
• przedmiot uzupełniający obowiązkowy: historia i społeczeństwo
• współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Medyczna - MAM PUM”