Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - P_1 B1_B2 - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (MEDYCZNA)
Nazwa oddziału

 P_1 B1_B2 - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (MEDYCZNA)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Program klasy przygotowuje przede wszystkim do studiów na kierunkach medycznych (medycyna, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo), weterynaryjnych i przyrodniczych (biologia, chemia, biotechnologia).


Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.

Przedmioty dodatkowe: język obcy w medycynie (wiodący język niemiecki, jako drugi język angielski), fakultet z matematyki.Zajęcia dodatkowe: zajęcia doświadczalne z biologii i chemii, udział w projekcie Licealista w świecie nauki (zajęcia laboratoryjne), udział w projekcie Mam PUM, tematyczne wycieczki edukacyjne (np. ogród dendrologiczny, palmiarnia, oceanarium), udział w wykładach otwartych US, PUM i ZUT.