Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - P_1 A - HUMANISTYCZNO-MEDIALNA
Nazwa oddziału

 P_1 A - HUMANISTYCZNO-MEDIALNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa humanistyczna pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych, Instytutu Pamięci Narodowej O/Szczecin, Wydziału Prawa i Administracji US oraz Technoparku Pomerania. Program klasy przygotowuje przede wszystkim do studiów na kierunkach filologicznych, artystycznych oraz historii, archeologii, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, administracji, politologii, dziennikarstwa i reklamy.

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie, wykłady US i IPN, wycieczki edukacyjne, np. do Warszawy i Krakowa (zwiedzanie radia i telewizji), lekcje prawa, Koło Debat Oksfordzkich, redagowanie gazety szkolnej "Zbliżenia".