Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące - P_SEKCJA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA (1C)
Nazwa oddziału

 P_SEKCJA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA (1C)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Historia

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian kompetencji językowych język angielski

Opis

Oddział dwujęzyczny - sekcja angielska. Język angielski na poziomie dwujęzycznym jest drugim, obok polskiego językiem nauczania. W zakresie rozszerzonym uczeń realizuje program geografii oraz historii. Przedmioty nauczane dwujęzycznie to: historia i matematyka. Uczeń ma możliwość wyboru drugiego języka obcego hiszpańskiego lub niemieckiego. Do tego oddziału obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego, który odbędzie się 4.06.2019 r. o godz. 15.30. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej jeżeli uzyska co najmniej 51% ze sprawdzianu kompetencji. Przystąpienie do sprawdzianu dotyczy również laureatów konkursów kuratoryjnych. Z testu zwolnieni są tylko laureaci konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego. Punkty w rekrutacji przyznawane są za ocenę z języka polskiego, angielskiego, matematyki i geografii.