Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące - P_DZIENNIKARSKO-PRAWNA (1C)
Nazwa oddziału

 P_DZIENNIKARSKO-PRAWNA (1C)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa dziennikarsko - prawna przygotowuje do podjęcia dalszych studiów na kierunkach humanistycznych, np. prawo, socjologia, politologia, filologia, dziennikarstwo. Uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym program historii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego. Uczeń ma możliwość wyboru języka obcego realizowanego w zakresie podstawowym i rozszerzonym spośród języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (wymagana liczba chętnych do powstania grupy na poziomie rozszerzonym 12 osób). W rekrutacji punktowany jest język obcy nowożytny, z którego uczeń ma wyższą ocenę końcoworoczną.