Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące - P_MEDYCZNA (1B)
Nazwa oddziału

 P_MEDYCZNA (1B)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa medyczna przygotowuje do podjęcia studiów przede wszystkim na kierunkach medycznych lub przyrodniczych. Uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym program biologii i języka obcego oraz przedmioty do wyboru: fizyka, chemia lub geografia. Uczeń ma możliwość wyboru języka obcego realizowanego w zakresie podstawowym i rozszerzonym spośród języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (wymagana liczba chętnych do powstania grupy na poziomie rozszerzonym 12 osób). W rekrutacji punktowany jest język obcy nowożytny, z którego uczeń ma wyższą ocenę końcoworoczną.