Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi - P_1 M
Nazwa oddziału

 P_1 M

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test Sprawności Fizycznej

Opis

Odział Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie piłka ręczna dziewcząt i chłopców.