Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - P_C (i) - informatyczno - językowa
Nazwa oddziału

 P_C (i) - informatyczno - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Język angielski

Opis

Do tej klasy podania mogą składać tylko uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy do tej klasy osoby zainteresowane programowaniem, wykorzystaniem informatyki w różnych dziedzinach wiedzy, m.in. w geografii i matematyce, a także osoby, które chcą biegle opanować język angielski.