Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - P_B (i) - pedagogiczna
Nazwa oddziału

 P_B (i) - pedagogiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Biologia

 Geografia

Opis

Do tej klasy podania mogą składać tylko uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy do tej klasy osoby zainteresowane pedagogiką. W ramach autorskiego programu uczniowie tej klasy mają lekcje, na których poznają metody pracy z dziećmi, odbywają zajęcia w pobliskim przedszkolu, realizują różnorodne projekty.