Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - P_A (i) - psychologiczna
Nazwa oddziału

 P_A (i) - psychologiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Biologia

 Chemia

Opis

Do tej klasy podania mogą składać tylko uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy do tej klasy osoby zainteresowane psychologią, bowiem dzięki autorskiemu programowi zajęć młodzież poznaje tajniki psychiki ludzkiej nie tylko na lekcjach, ale również uczestnicząc w warsztatach, konferencjach wykładach. Dla zainteresowanych proponujemy udział w Ogólnopolskim Turnieju  Wiedzy Psychologicznej.