Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące - P- IB - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU MEDYCZNYM - GRUPA ANGIELSKA
Nazwa oddziału

 P- IB - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU MEDYCZNYM - GRUPA ANGIELSKA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

 Chemia

Dodatkowe wymagania

 Egzamin uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego

Opis

KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU MEDYCZNYM /GRUPA WŁOSKA I ANGIELSKA

 Patronat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz Wydziału Italianistyki US

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  chemia, biologia

Grupa B – dwujęzyczna z językiem angielskim

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego  w dniu 30 maja o godz.16:00

Pierwszy język nowożytny:

·         język angielski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

·         język niemiecki – od podstaw;

·         język rosyjski – od podstaw;

·         język włoski –od podstaw

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

·         WOS nauczana dwujęzycznie-wybrane elementy;

·         historia nauczana dwujęzycznie-wybrane elementy;

      Oferta dla uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach medycznych: na analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji, stomatologii, biologii, chemii, fizjoterapii itd. Jest to także klasa dla uczniów, którzy zainteresowani są przedmiotami przyrodniczymi i chcą zdobyć atrakcyjny oraz poszukiwany zawód. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjnej w szkole i na wydziałach Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz na PUM. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

*Więcej informacji: www.zso4.szczecin.pl