Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące - P- IB - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU MEDYCZNYM - GRUPA WŁOSKA
Nazwa oddziału

 P- IB - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU MEDYCZNYM - GRUPA WŁOSKA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język włoski

 Biologia

 Chemia

Dodatkowe wymagania

 Egzamin uzdolnień kierunkowych z języka włoskiego

Opis

KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU MEDYCZNYM /GRUPA WŁOSKA I ANGIELSKA

 Patronat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz Wydziału Italianistyki  US

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  chemia, biologia

 Grupa A – dwujęzyczna z językiem włoskim

 W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka włoskiego w dniu 28 maja  o godz.16:00

 Pierwszy język nowożytny:

·         język włoski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

·         język angielski – kontynuacja;

·         język niemiecki – od podstaw;

·         język rosyjski – od podstaw;

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

·         geografia nauczana dwujęzycznie-wybrane elementy;

·         biologia nauczana dwujęzycznie-wybrane elementy.


      Oferta dla uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach medycznych: na analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji, stomatologii, biologii, chemii, fizjoterapii itd. Jest to także klasa dla uczniów, którzy zainteresowani są przedmiotami przyrodniczymi i chcą zdobyć atrakcyjny oraz poszukiwany zawód. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjnej w szkole i na wydziałach Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz na PUM. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

*Więcej informacji: www.zso4.szczecin.pl