Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące - P- IA - KLASA O PROFILU PRAWNYM
Nazwa oddziału

 P- IA - KLASA O PROFILU PRAWNYM

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

Patronat Wydziału Prawa i Administracji US, Instytutu Historii

i Stosunków Międzynarodowych 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  historia, wiedza o społeczeństwie,  język angielski

 

Przedmioty dodatkowy: elementy prawa

Pierwszy język nowożytny:

 - j.angielski (poziom rozszerzony) - po teście diagnostycznym zostanie określony poziom ucznia i przydział do grupy zaawansowania

 Drugi język nowożytny:

j. włoski, j. niemiecki , j. rosyjski  - poziom podstawowy

 

Przedmioty punktowane: historia, WOS

 

Oferta dla uczniów, którzy chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, angielską, włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, kierunki ekonomiczne

Uczniowie:

- uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii  i Stosunków Międzynarodowych;

- mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich ( konwersacje i wykłady);

- biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych;

-realizują projekty w zakresu tematyki patriotycznej;

- uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad;

- uczestniczą  w zajęciach na terenie Sądu Okręgowego .


*Więcej informacji: www.zso4.szczecin.pl