Szczecin
Technikum
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - P_1e Technik automatyk
Nazwa oddziału

 P_1e Technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik automatyk:

Klasa łączona z zawodem technik elektronik - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (elektronik lub automatyk)

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu uczeń deklaruje przy składaniu podania o przyjęcie do szkoły.