Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - P-1 E, matematyczno-przyrodnicza
Nazwa oddziału

 P-1 E, matematyczno-przyrodnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Biologia

Opis

 • Rozszerzone treści kształcenia z matematyki, biologii. Przedmiot do wyboru: chemia, język angielski lub fizyka (o realizacji przedmiotu do wyboru, decyduje wybór większości).
 • W zakresie języków obcych, nauczanie obejmuje język niemiecki oraz język angielski. Uczniowie mają możliwość, dodatkowo w ramach zajęć pozalekcyjnych nabywać umiejętności w zakresie języka włoskiego.
 • Profil, daje możliwość wielostronnego kształcenia przyrodniczego na fundamencie matematycznym, skierowany szczególnie dla osób, które chcą z namysłem podjąć decyzję co do wyboru dodatkowego przedmiotu maturalnego i kierunku studiów.
 • Uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych min. do rezerwatu Świdwie,w ramach których mogą poznać środowisko przyrodnicze regionu, ukształtowanie terenu, formy jego ochrony.
 • Ponadto, w ramach kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, przewiduje się udział uczniów w wyjeździe do Berlina, połączonym z warsztatami w Muzeum Historii Naturalnej, a także w Międzynarodowych Targach Turystycznych.
 • Uczniowie biorą udział w projekcie MAM PUM. Poszerzają swoją wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka, podczas wykładów prowadzonych przez szczecińskich lekarzy i pracowników naukowych PUM. Wyróżniający się uczestnicy projektu, otrzymują cenne nagrody rzeczowe.
 • Uczniowie biorą udział w projekcie organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny „Licealista w świecie nauki”, który odbywa się w nowym budynku nanotechnologii przy al. Piastów. Licealiści mają możliwość samodzielnego przeprowadzania badań i doświadczeń, w nowoczesnym laboratorium biotechnologicznym.
 • Istnieje możliwość indywidualizacji nauczania, w ramach pracy z uczniem zdolnym z biologii, chemii i geografii. Uczniowie przygotowywani są do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
 • W zależności od wyboru trzeciego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, uczniowie mają możliwość studiowania na kierunkach medycznych, weterynaryjnych, biotechnologicznych, biologicznych, geograficznych, ochrony środowiska, architektonicznych i rozmaitych studiach matematyczno-technicznych.