Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - P-1 C, matematyczno-fizyczno-informatyczna
Nazwa oddziału

 P-1 C, matematyczno-fizyczno-informatyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

 • Rozszerzone treści kształcenia z zakresu matematyki, fizyki, informatyki.
 • Realizowane języki w poziomie podstawowym : język angielski, język niemiecki.
 • Realizuje program Pracy z Uczniem Zdolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych : Koło Matematyczne i "Młodzi badacze odkrywają świat". Przygotowujemy do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Realizowany jest Program projakościowy "Koło Fizyczne-Młodzi Badacze" . Współpracujemy z firmą ENEA, która prowadzi dla uczniów warsztaty zawodowe w ramach Programu dla szczecińskiego Rynku Pracy.
 • Nauka w klasie o profilu matematyczno-fizycznym-informatycznym  pozwala na rozwijanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi oraz przygotowuje uczniów do zdania matury na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki. Program nauczania pozwala w przyszłości na podjęcie studiów technicznych, matematyki, ekonomii,informatyki, budownictwa, transportu, architektury, robotyki,a także na kierunkach w Akademii Morskiej.
 • Przygotowujemy do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,rozwijamy uzdolnienia matematyczne i językowe.
 • To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Ten profil ułatwia dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą.
Rozwój techniki, medycyny, telekomunikacji: niemal każda dziedzina naszego życia jest uwarunkowana wynikami badań i odkryć fizycznych. Każdy inżynier, fizyk, który próbuje choć odrobinę rozszerzyć naszą wiedzę o świecie i chce przysłużyć się ludzkości pomocą w tworzeniu nowych pożytecznych urządzeń, musi posiłkować się wiedzą matematyczną i znać język obcy. Język angielski jest tym językiem, który najczęściej pojawia się w opracowaniach technicznych i naukowych, a biegłe posługiwanie się nim umożliwi absolwentom udział w atrakcyjnych wymianach, praktykach i stażach studenckich w całej Europie.
Współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Uniwersytetem Szczecińskim, Wyższą Szkołą Bankową oraz Akademia Morską w Szczecinie.