Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - P-1 B, biologiczno-medyczna
Nazwa oddziału

 P-1 B, biologiczno-medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

 • Rozszerzone treści kształcenia z biologii i chemii. Przedmiot do wyboru: fizyka, matematyka lub język angielski (realizowany będzie ten przedmiot, który zostanie wybrany przez większość uczniów).
 • W zakresie języków obcych nauczanie obejmuje w poziomie podstawowym : język niemiecki oraz język angielski. Uczniowie mają możliwość dodatkowo w ramach zajęć pozalekcyjnych, nabywać umiejętności w zakresie języka włoskiego.
 • Klasa objęta patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach patronatu uczniowie uczestniczą w warsztatach dydaktycznych i prelekcjach pracowników naukowych uczelni oraz biorą udział w projekcie MAM PUM. Poszerzają swoją wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka podczas wykładów prowadzonych przez szczecińskich lekarzy i pracowników naukowych PUM. Wyróżniający się uczestnicy projektu otrzymują cenne nagrody rzeczowe.
 • Uczniowie biorą udział w projekcie organizowanym przez ZUT - "Licealista w świecie nauki", w ramach którego mają możliwość przeprowadzania badań i doświadczeń.
 • Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Nauczanie języka niemieckiego odbywa się w oparciu o program autorski. Od klasy II wprowadzony zostanie przedmiot uzupełniający "Niemiecki w medycynie".
 • Klasa skierowana jest do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami medycznymi i przyrodniczymi na uczelniach wyższych, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, gdyż nacisk w klasie położony jest także na rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się językami obcymi.