Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - P-1 A, lingwistyczno-turystyczna
Nazwa oddziału

 P-1 A, lingwistyczno-turystyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język niemiecki

 Geografia

Opis

 • Rozszerzone treści kształcenia z języka angielskiego i języka niemieckiego,geografii.
 • W zakresie języków obcych nauczanie obejmuje język angielski oraz język niemiecki na poziomie rozszerzonym. Uczniowie mają możliwość w ramach zajęć pozalekcyjnych nabywać umiejętności z języka włoskiego.
 • Nauczanie języka angielskiego i języka niemieckiego odbywa się w oparciu o programy, które poza treściami podręcznikowymi określonymi w podstawie programowej obejmują także, ogólne zagadnienia z branży hotelarsko-turystycznej oraz realioznawstwo krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
 • Ponadto w ramach kształcenia z języka angielskiego uczniowie mają możliwość udziału w wyjeździe edukacyjnym do Wielkiej Brytanii. W ramach kształcenia z języka niemieckiego przewiduje się udział uczniów w wyjazdach do Niemiec,podczas których poznają oni atrakcje turystyczne tego kraju, historię i kulturę poszczególnych regionów. Planowane jest uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych odbywających się w Berlinie. Istnieje możliwość doskonalenia umiejętności językowych podczas spotkań młodzieży polsko-niemieckiej.
 • Udział w projektach polsko-niemieckich wynika z realizacji umowy o współpracy I Liceum Ogólnokształcącego z niemieckimi szkołami z Neustrelitz
  oraz Berlina i jest współfinansowany ze środków Euroregionu Pomerania.
 • Klasa objęta patronatem Wydziału Filologicznego Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach (wykładach i warsztatach) prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu.
 • W ramach współpracy z PTTK uczniowie zdobywać mogą uprawnienia z zakresu turystyki, np. Przodownik Turystyki Pieszej, wychowawca kolonijny oraz odznaki turystyczne.
 • Klasa przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach filologii angielskiej, filologii germańskiej, europeistyki, stosunków międzynarodowych, a także związanych z geografią, turystyką i in.