Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące - P- Biotechnologiczny
Nazwa oddziału

 P- Biotechnologiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język obcy nowożytny

 Chemia

Opis

1 F - klasa o profilu biotechnologicznym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia-dla wszystkich, chemia lub fizyka-do
wyboru, język obcy
Profil objęty patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Realizacja programu klasy umożliwia:

 • realizację rozszerzonej biologii, języka obcego oraz wybór trzeciego przedmiotu
  rozszerzonego: chemia lub fizyka,
 • możliwość podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych takich jak biotechnologia, biologia, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, ochrona środowiska, inżynieria chemiczna, nanotechnologia,
 • zapoznanie się z procedurą technik inżynierii genetycznej i praktycznym
  wykorzystaniem biotechnologii w medycynie i kryminalistyce,
 • uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, wykładach akademickich, pokazach oraz prelekcjach w ramach umowy patronackiej z Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 • kształcenie umiejętności analizowania oraz wyjaśniania procesów przyrodniczych,
 • przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in. z zakresu biologii i chemii.