Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące - P- Dwujęzyczny - język niemiecki
Nazwa oddziału

 P- Dwujęzyczny - język niemiecki

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język niemiecki

 Matematyka

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim

Opis

1D-klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania
przedmioty na poziomie rozszerzonym: geografia i matematyka
Profil objęty patronatem Instytutu Germanistyki US

Realizacja programu klasy umożliwia:
 • przygotowanie i przystąpienie w szkole do egzaminu Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II, uprawniającego do studiowania na niemieckich uczelniach,
 • opanowanie języka na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów na uczelniach
  niemieckojęzycznych,
 • uczestnictwo w projektach edukacyjnych z rówieśnikami z Niemiec, oraz innych krajów niemieckojęzycznych,
 • współpracę ze szkołami partnerskimi z Niemiec, wymiany uczniowskie,
 • doskonalenie języka w ramach przedmiotów nauczanych dwujęzycznie: język niemiecki, matematyka oraz historia i społeczeństwo.