Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące - P- Matematyczno - Informatyczny
Nazwa oddziału

 P- Matematyczno - Informatyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

Opis

1A-klasa o profilu matematyczno-informatycznym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: informatyka,
matematyka, język obcy
Profil objęty współpracą z Akademią Morską w Szczecinie

Realizacja programu klasy umożliwia:

 • naukę matematyki, języka obcego, informatyki na poziomie rozszerzonym,
 • podjęcie studiów na kierunkach: matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn oraz innych,
 • naukę języka C++,python, HTML, CSS, Wordpress, elementarnie, php, java
 • zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia grafiki komputerowej,
 • przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
 • wykształcenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających,
 • rozwiązywanie problemów matematycznych, rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia,
 • udział w pokazach i prelekcjach prowadzonych przez kadrę akademicką Akademii Morskiej,
 • poznanie prawnych i społecznych aspektów zastosowań informatyki,
 • naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego,
 • realizację własnych zainteresowań przez wykonywanie projektów programistycznych i interdyscyplinarnych.