Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - P_1H monter sieci i instalacji sanitarnych
Nazwa oddziału

 P_1H monter sieci i instalacji sanitarnych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Technika

Opis

Branżowa Szkoła I o Nr 1 kształci na potrzeby budownictwa robotnika wykwalifikowanego w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń  sanitarnych, który potrafi dokonać  montażu instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz wykonać  prace związane z montażem, konserwacją  i remontem sieci komunalnych.