Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - P_1Ge Technik geolog
Nazwa oddziału

 P_1Ge Technik geolog

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Technik geolog - to zawód i pasja związana z poszukiwaniem i wydobyciem skał i minerałów. Tu liczy się pasja badawcza, zamiłowanie do rozwiązywania zagadek, problemów naukowych i dedukcyjne myślenie. Geologia zainteresuje Ciebie jeżeli jesteś ciekaw odkrywania dawnego i współczesnego świata, pozwoli poznać budowę i prawa nim rządzące. Bez działalności geologów nie można dzisiaj eksploatować złóż surowców mineralnych, gospodarować zasobami wód podziemnych czy określać warunków budowy obiektów.