Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - P_1B Technik budownictwa
Nazwa oddziału

 P_1B Technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

Opis

Technik budownictwa to zawód wychodzący naprzeciw oczekiwaniom młodzieży. Tylko budownictwo może być siłą napędową Polskiej gospodarki, wykwalifikowany polski budowlaniec jest poszukiwany w wielu krajach. Wszystko to wymaga stosowania nowych materiałów budowlanych, nowych konstrukcji i technologii oraz poznawania nowości z zakresu postępu technicznego krajowego i zagranicznego.