Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - P_1AK Technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 P_1AK Technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Biologia

Opis

Technik architektury krajobrazu to zawód który, umożliwi absolwentowi opracowywanie ekspertyz dendrologicznych, projektowanie i zagospodarowywanie terenów zielonych lub produkcję roślin. Pomożemy też rozwinąć zdolności plastyczne i wyobraźnię.