Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Prywatne Liceum Ogólnokształcące SVS im. Leonarda da Vinci
Adres
ul. Mickiewicza 49, 70-385 Szczecin
Telefon
512868176
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Giebas
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Opis
 • Jaką chcemy być szkołą?  

  • szkołą, która zauważa człowieka w jego unikatowej naturze; 
  • szkołą, która potrafi tchnąć w ucznia potrzebną mu pasję, w której będzie można zwrócić uwagę na osobiste talenty ucznia i rozwijać je; 
  • szkołą, która wymaga od ucznia kreatywnego myślenia, stawiająca przed uczniem zadania wymagające inteligencji i kreatywności, pomagająca uczniowi kształtować jego charakter; 
  • szkołą, która umożliwi rozwój osobistego potencjału na miarę obywatela świata; 
 • Nasze atuty to: 

   • dwujęzyczność – lekcje prowadzone w dwóch językach – polskim i angielskim, poznawanie języka poprzez immersję językową czyli zanurzenie, dzięki czemu angielski staje się naturalnym językiem; 
   • nowoczesne metody nauki oparte o neurodydaktykę i psychologię interdyscyplinarną; 
   • rozwijanie indywidualnych zdolności każdego ucznia i pomoc w odkrywaniu jego osobistych talentów; 
   •  interdyscyplinarne nauczanie holistyczne, czyli całościowe ujmowanie zagadnień, łączenie wszelkich źródeł informacji i rozwiązań oraz odkrywanie związków między wiedzą zdobytą a otaczającym światem poprzez pracę w oparciu o projekty edukacyjne; 
   • kształcenie umiejętności miękkich, m. in. jasnego wyrażania poglądów i uczuć, umiejętności słuchania innych, asertywność, zarządzanie swoim czasem; 
   • promowanie uniwersalności człowieczeństwa oraz poznawanie kultury, tradycji i historii własnego narodu oraz zrozumienie i szacunek dla innych kultur;  

Zapewniamy: 

  • kameralną szkołę, klasy liczące maksymalnie 16 uczniów; 
  • przestronne pomieszczenia klasowe, jasne i wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, w tym w sprzęt multimedialny: tablice interaktywne i projektory, laptopy, tablety; 
  • jednozmianowy plan godzin; 
  • brak dzwonków; 
  • SPRAWDZONĄ KADRĘ - współpracujemy z osobami posiadającymi nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale także odpowiednie predyspozycje, dla których praca jest pasją, a człowiek największą wartością; 
  • nauczanie zorganizowane tak, aby uczniowie efektywnie wykorzystali czas spędzony w szkole, a jednocześnie mieli okazję nawiązać bliższe relacje z innymi uczniami oraz nauczycielami; 

 

Oferujemy w roku szkolnym 2022/2023 naukę w klasach o profilach:  

 1. - dwujęzyczna z językiem angielskim 
   - science- nauki ścisłe (rozszerzenia do wyboru: fizyka, geografia, chemia, biologia, matematyka, j. angielski)   

 1. - humanistyczno-językowa


  Uczniowie obowiązkowo uczą się j. angielskiego, a jako 2 język czy kolejny mogą wybierać: włoski, niemiecki, hiszpański oraz rosyjski. ( min 2 języki- max 4). Edukacja w naszym liceum SVS jest płatna, czesne miesięczne wynosi 600 . 

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła mieści się w centrum miasta przy ul. Mickiewicza 49 (obecnie budynek przedszkola Tęczowa Kraina) powyżej skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka. Dojazd liniami tramwajowymi nr 12, 9, 7, 5 - przystanek ul. Wawrzyniaka.
Zakres wiekowy
14 - 19
Kontakty zagraniczne

Poprzez kontakty międzynarodowe (m. in. szkołami realizującymi program IB na całym świecie) wzmacniamy w sposób naturalny kompetencje językowe, dając biegłość posługiwania się w szczególności językiem angielskim. Położenie naszego miasta daje także duże możliwości kontaktów i współpracy międzynarodowej. 

Koła zainteresowań

W naszym liceum stawiamy na wzmacnianie indywidualności i zainteresowań uczniów stąd propozycje będą dla was „szyte na miarę”. Jest możliwość realizacji zainteresowań i uzdolnień poza budynkiem szkoły, we współpracy z innymi organizacjami i pasjonatami.

Koła przedmiotowe dostosowywane będą do potrzeb i oczekiwań uczniów, w tym zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym i mającym trudności, zajęcia z uczniami dyslektycznymi, konsultacje nauczycielskie.

Realizujemy zajęcia –"rozwiń skrzydła", gdzie obszarem działań jest pomoc w rozwijaniu swoich mocnych stron – w odkrywaniu talentów, odnalezieniu pasji i znalezieniu się w swoim Żywiole a także nadanie im takiego kształtu, by mogły w przyszłości posłużyć jako podstawy do szukania wymarzonego zawodu, który nie tylko będzie zapewniał stabilność finansową, ale również będzie sprawiał radość.

Współpraca z pracodawcami

Zwracając uwagę na zainteresowania uczniów i ich oczekiwania, charakter lokalnego rynku pracy oraz globalne tendencje będziemy nawiązywać współpracę z pracodawcami i uczelniami wyższymi w celu poszerzania horyzontów uczniów, propagowania wiedzy i pokazywania różnych aspektów życia zawodowego. Uczniowie będą mieli również możliwość rozwijania swoich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Wspierane będą inicjatywy uczniowskie np. młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa.

Zajęcia pozalekcyjne
Historia

Jesteśmy nową szkołą, która zawiązała się z potrzeby tworzenia dobrej edukacji oraz w odpowiedzi na oczekiwania rodziców i uczniów współpracujących z nami. Nasze doświadczenie  w działalności edukacyjnej  sięga 2009 r., kiedy to powstało Niepubliczne Przedszkole i Świetlica Kreatywnego Rozwoju Tęczowa Kraina w Szczecinie, następnie Szczecińska Szkoła Witruwiańska SVS.  

Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne podejście edukacyjne i świetnie wyposażone pracownie dydaktyczne są gwarancją profesjonalnego przygotowania naszych uczniów do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

W związku z procesem starania się o uzyskanie akredytacji do nauczania programem Matury Międzynarodowej DP IB nasi nauczyciele przechodzą systematycznie szkolenia a oferowany program skupiony jest na wszechstronnym rozwoju ucznia zarówno w aspektach: akademickim, jak i społecznym. Dyplom IB jest honorowany przez wszystkie uczelnie polskie i zagraniczne.

 Otwiera drzwi do najlepszych uniwersytetów świata: jest honorowany przez brytyjski Oxford oraz Cambridge, a dobre wyniki na maturze ułatwiają aplikację na uczelnie amerykańskie, nawet renomowany Harvard. Absolwenci klas IB są często zwalniani z egzaminów wstępnych na studia oraz z dodatkowych egzaminów sprawdzających znajomość języków obcych. Ponadto niektóre zagraniczne uniwersytety oferują specjalne stypendia dla absolwentów IB. W Polsce matura IB traktowana jest na zasadach świadectwa dojrzałości (Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 1997 r.). Większość uczelni ma korzystny przelicznik ocen IB na "tradycyjne" polskie procenty, co ułatwia uczniom aplikację na studia w kraju. Niektóre uczelnie przyjmują absolwentów klas IB pomijając tradycyjny proces rekrutacji. Prowadzony od kilku lat program IB PYP w szkole podstawowej jest gwarancją jakości jaką oferują nasze placówki.