Szczecin
Szkoła Ponadgimnazjalna
Zespół Szkół Budowlanych

Adres
ul.Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin
Telefon
091 422 03 43
Fax
091 422 03 43
E-mail
szkola@zsb.szczecin.pl
Strona www
http://www.zsb.szczecin.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie mieści się w kompleksie budynków przy ul. Unisławy, Niedziałkowskiego i Niegolewskiego. W skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego wchodzą następujące typy szkół: - Technikum Zawodowe Nr 1 - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego istnieje od 71 lat. To szkoła, która łączy tradycję z nowoczesnością, w której każdy uczeń rozwija wiedzę i umiejętności zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy, w kraju jak i zagranicą. W pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoła dąży do ukształtowania nowoczesnego modelu absolwenta: odpowiedzialnego, tolerancyjnego, świetnie przygotowanego do zawodu i do studiowania na różnych kierunkach studiów, jednocześnie potrafiącego reagować na zmieniające się warunki i potrzeby rynku pracy. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i doskonale wyposażone pracownie ćwiczeń praktycznych oraz gabinety przedmiotowe zapewniają uczniom atrakcyjność i efektywność kształcenia. Swoje zdolności młodzież może rozwijać w formie licznych zajęć pozalekcyjnych: sportowych, artystycznych, kołach przedmiotowych, zawodowych i innych tworzonych na potrzeby uczniów. Do dyspozycji uczniowie mają: dobrze wyposażone pracownie do zajęć teoretycznych i praktycznych, czytelnię multimedialną, bogato wyposażoną bibliotekę, sale gimnastyczne, saunę, siłownię, pracownie komputerowe, sale multimedialne do nauki języków obcych, sale przedmiotowe z tablicami interaktywnymi także internat i stołówkę. Pracownie te doposażone zostały z funduszy unijnych. Młodzież naszej szkoły otoczona jest opieką medyczną, może otrzymać wsparcie pedagoga. Od wielu lat nasza szkoła utrzymuje kontakty ze szkołami i ośrodkiem z zagranicy w ramach wymiany zawodowej i kulturalnej młodzieży. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie są finalistami i laureatami olimpiad i konkursów w branży budowlanej i nie tylko. Szkoła zajmuje znaczące miejsca w województwie zachodniopomorskim jak i w kraju. Uczniowie i nauczyciele biorą aktywny udział w różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych na rzecz środowiska lokalnego, wielu akcjach charytatywnych - rozwinięty jest wolontariat. Realizowany jest Ogólnopolski Program Edukacji Budowlanej pod patronatem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Warszawie. W ramach realizacji programu ERASMUS + uczniowie odbywają praktyki programowe w firmach zagranicznych w Europie. Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie posiada Certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości, złotą Odznakę Honorową Gryfa Pomorskiego.