logo nabor szczecin
informator
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
Adres al. Wojska Polskiego 119, 70-490 Szczecin
Telefon 91 42-38-677
Fax 91 42-38-677
E-mail sekretariat@lozoi.szczecin.pl
Strona WWW http://www.lozoi.szczecin.pl
Opis Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi od wielu lat szczyci się mianem Lidera Integracji, które zostało przyznane przez Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Edukacji Narodowej.
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi jest jedyną szkołą w Szczecinie, w której w każdej klasie pierwszej (zgodnie z charakterem szkoły) będzie uczyło się 20 osób, wśród których będą 4 osoby niepełnosprawne.
W naszej szkole zostaniesz potraktowany podmiotowo i indywidualnie. Rozwiniesz swoje zdolności i pokonasz wszelkie bariery w klasie, w której razem z koleżankami i kolegami będziesz uczyć się, rozwijać i dobrze się bawić. Będziesz mógł współorganizować imprezy szkolne, brać udział w projektach szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Jesteśmy ekspertami w tworzeniu doskonałych warunków do nauki i świetnej, przyjaznej atmosfery. Nigdy nie będziesz sam.
Uczniowie naszej szkoły kształcą w sobie tolerancję i akceptację dla innych, uczą się współdziałania, harmonijnie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności.
Nasza kadra jest w pełni przygotowana do pracy z każdym uczniem. Nauczyciele dostosowują formy i metody pracy do niepełnosprawności uczniów, ale przede wszystkim stosują indywidualizację w pracy ze wszystkimi uczniami: zdolnymi, niepełnosprawnymi, mającymi trudności wynikające z różnych przyczyn, z uczniami o najróżniejszych potrzebach psychofizycznych. Nauczyciele wspierają wszystkich uczniów na lekcjach i na licznych zajęciach dodatkowych.
Dodatkowe informacje Strona LOzOI
FanPage LOzOI
Regulamin rekrutacji
Nasze sukcesy
Dojazd Tramwaje nr: 1, 9 (przystanek Lodogryf), 5,7 (przystanek Wawrzyniaka)
Autobus nr 67 (przystanek Piotra Skargi lub Lodogryf)
Można też dojechać rowerem :-)
Historia szkoły Budynek szkoły został oddany do użytku w 1956 roku. W jego murach znalazła siedzibę Szkoła Podstawowa nr 43. 20 lat później otwarto
tu Studium Wychowania Przedszkolnego przekształcone następnie w Studium Nauczycielskie. Tradycje pedagogiczne kontynuowało
otwarte 1 września 1994 roku XVII Liceum Ogólnokształcące, które w 2002 roku zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące z
oddziałami Integracyjnymi. Jest to jedyne tego typu liceum w Szczecinie.
Koła zainteresowań Oferta kół zainteresowań jest tworzona w zależności od potrzeb uczniów w danym roku szkolnym. Są to zajęcia rozwijające pasje, np.
sportowe bądź teatralne, żeglarskie czy informatyczne. Są to też zajęcia dla uczniów zdolnych, przygotowujących się do olimpiad czy
konkursów przedmiotowych, np.: z języka polskiego, języka angielskiego czy z języka niemieckiego. Znajdą się tu również zajęcia dla
uczniów chcących nadrobić zaległości i pokonać trudności , np.: z matematyki, z języka polskiego, z języków obcych.
Kontakty zagraniczne Nasi uczniowie biorą udział w projektach międzynarodowych w ramach współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct –
Szczecin oraz z Sekretariatem ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.
Uczestniczyli w projekcie „Europejska Jazda Bez Trzymanki” organizowanym przez studentów z „Erasmusa” i AIESEC.
Uczniowie LOzOI realizują też projekty w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, brali udział w konferencjach naukowych w
Binz na wyspie Rugia i w Peenemünde, w wyjazdach na Uznam, wymianach młodzieżowych.
Osiągnięcia szkoły Zostaliśmy uhonorowani zaszczytnym tytułem Lider Integracji
Jesteśmy Miejscem wolnym od nienawiści
Nasze uczennice i nasi uczniowie reprezentują nas w Młodzieżowej Radzie Miasta Szczecin, Biorą udział w projekcie „Lider
zachodniopomorski”.
Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu - w zeszłorocznej edycji nasi uczniowie do finału, który odbył się w Krakowie.
Liceum otrzymało certyfikat "Szkoła przyjazna osobom niewidomym".
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót