logo nabor szczecin
informator
III Liceum Ogólnokształcące
Adres ul. Pomorska 150, 70-812 Szczecin
Telefon (91)4600-093
Fax (91)4600-093
E-mail lo3@miasto.szczecin.pl
Strona WWW http://www.lo3.szczecin.pl
Opis III Liceum Ogólnokształcące to nowoczesna szkoła z 70 - letnią tradycją.
Dlaczego „TRÓJKA”?

Wybierając nasze Liceum masz szansę:
- osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym,
- pracować z ambitnymi i otwartymi nauczycielami - egzaminatorami OKE,
- rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności,
- zdobywać wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach,
- doświadczyć kameralnej atmosfery dającej poczucie bezpieczeństwa, sprzyjającej nawiązywaniu bliskich relacji koleżeńskich,
- na wygodny i szybki dojazd z Prawobrzeża, Lewobrzeża oraz okolicznych miejscowości,

Nasze atuty:
1. wysoki poziom nauczania:
- wysoka zdawalność matury z dobrymi wynikami,
- sukcesy młodzieży w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;

2. profesjonalna i dostosowana do potrzeb uczniów organizacja zajęć:
- nauka języków obcych według poziomu zaawansowania (w grupach międzyoddziałowych),
- wybór trzeciego przedmiotu rozszerzonego zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;

3. wszechstronny rozwój uczniów:
- bogata oferta kół zainteresowań
- warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie,
- warsztaty filmowe w MOK Delta,
- współpraca ze szczecińskimi uczelniami i instytucjami kulturalno – oświatowymi,
- warsztaty psychoedukacyjne,
- wycieczki edukacyjno - turystyczne po Polsce i do państw europejskich (Wielka Brytania, Niemcy),
- samorządność uczniowska,
- wymiana młodzieży ze szkołą w Itzehoe;

4. posiadamy:
- nowoczesne sale lekcyjne z dostępem do Internetu, wyposażone w rzutniki multimedialne, tablice interaktywne,
- Centrum Informacji Multimedialnej,
- bibliotekę z bogatym i atrakcyjnym zbiorem,
- kompleks boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”,
- stołówkę z domowymi obiadami,
- monitoring.


Klasy humanistyczo-artystyczne objęte są patronatem:
- Wydziału Prawa i Administracji US,
- Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego US,
- Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

Klasy biologiczno-medyczne objęte są patronatem
- Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT.
Dodatkowe informacje Zasady rekrutacji
Oferta edukacyjna
Dojazd Z prawobrzeżnej części miasta:
1. do przystanku "Plac Słowiański", autobusy linii: 64, 72, 73, 77, 93;
Z lewobrzeżnej części miasta:
1. do przystanku "Plac Słowiański";
- z Centrum, autobus: C, H;
- z Basenu Górniczego, autobusy linii: 72, 73, 93;
2. do przystanku "Jaśminowa ZUS", tramwaje linii: 2,7,8.
Historia szkoły III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie powstało we wrześniu 1946 roku jako Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie-
Dąbiu z inicjatywy księdza Kazimierza Świetlińskiego i członków Związku Osadników Wojskowych. Naukę rozpoczęto 08.10.1946 r. w pomieszczeniach
szkoły powszechnej przy ulicy Mierniczej. Pierwszym dyrektorem był Zdzisław Grabowski, doświadczony nauczyciel z Warszawy. W latach 1946 - 1947
istniały cztery klasy. We wrześniu 1957 r. rozpoczęto naukę w nowym budynku przy ul. Pomorskiej 150. Szkoła zmienia nazwę na Szkoła Podstawowa i
Liceum Ogólnokształcące Nr 3 w Szczecinie-Dąbiu, a jej stan liczebny powiększa się do 438 uczniów. W nowym budynku warunki do nauki i pracy były
zdecydowanie lepsze. Gabinety zostały dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, wzrosła liczba nauczycieli zatrudnionych na pełnych etatach.
01.03.1960 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Mikołaja Kopernika. Dotychczas używano imienia szkoły zwyczajowo bez
zgody Ministerstwa Oświaty. W 25 rocznicę utworzenia szkoły Komitet Rodzicielski ufundował sztandar, którego uroczystość nadania nastąpiła 17.02.1973
r. w 500 rocznicę urodzin patrona szkoły. W czasie 70 lat istnienia Liceum może poszczycić się licznymi osiągnięciami uczniów i nauczycieli. Nasi
uczniowie to laureaci i finaliści Olimpiady Języka Polskiego, Matematycznej, Historycznej, Fizycznej, Geograficznej i Nautologicznej, międzyszkolnych
turniejów fizycznych i matematycznych, laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Patriotycznej, zwycięzcy konkursów recytatorskich, literackich,
plastycznych, fotograficznych. Zajmują również czołowe miejsca w wielu innych konkursach przedmiotowych, turniejach turystyczno – krajoznawczych,
zawodach sportowych i przeglądach teatralnych. Oprócz sukcesów naukowych, znajdują także czas na realizację własnych pasji i zainteresowań.
Koła zainteresowań Koło Teatralne,
Koło Dziennikarskie,
Koła przedmiotowe: geograficzne, chemiczne, biologiczne, matematyczne, fizyczne,
Koło Entuzjastów Języka Angielskiego,
Koło Miłośników Języka Niemieckiego,
Koło Rozrywek Intelektualnych,
SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, lekkoatletyka)
Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne.

Kontakty zagraniczne Prowadzimy wymianę młodzieży ze szkołą niemiecką w Itzehoe podczas, której uczniowie III LO realizują projekty edukacyjne, poznają kulturę oraz
atrakcje turystyczne regionu Schleswig-Holstein. Za 25 - letnią, partnerską współpracę III LO w 2016 r. otrzymało wyróżnienie i podziękowanie od Zarządu
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Uczestniczymy w projektach teatralnych, muzycznych przy wsparciu niemieckich instytucji kulturalno - oświatowych. Organizujemy wycieczki zagraniczne
do Pragi, Drezna, Berlina, Londynu.

Osiągnięcia szkoły Osiągnięcia w latach: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

KONKURSY RECYTATORSKIE:
Moja ukochana poezja; III miejsce 2015 r.
Konkurs Poezji i Prozy Religijnej; wyróżnienie 2015 r.
Konkurs Twórczości ks. Jana Twardowskiego; I II III miejsca 2015 r. I III miejsce kategorii recytacja, I miejsce w kategorii poezja śpiewana, III miejsce w
kategorii praca plastyczna 2016 r.
Zachodniopomorski Konkurs Recytatorski „O Złotą Lirę Kornela Ujejskiego”, wyróżnienie 2017 r.
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Szczeciński Parnas; I miejsce, wyróżnienie 2018 r.
Regionalny Konkurs Recytatorski Szczeciński Parnas; I miejsce 2018 r.
Wojewódzki Konkurs Wokół Stołu; I, II, III miejsce 2018 r.

KONKURSY LITERACKIE
Wojewódzki Konkurs „Wolność słowa a mowa nienawiści”; I miejsce, wyróżnienie 2015 r.,
Konkurs literacki „Książka jest dla mnie szczególnym sposobem życia”; I miejsce 2016 r.
„Mój język ojczysty, czyli najtrudniejsze słowo”; I miejsce 2016 r.
Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”, wyróżnienie, 2017 r.
konkurs „Pisarze na kolaże” II miejsce 2017 r.

KONKURSY ARTYSTYCZNE
Przegląd Sztuk Teatralnych „Razem przeciw AIDS”; I miejsce 2015 r.
Przegląd małych form teatralnych „Nie zażywam – to wygrywam”; I II miejsce 2016 r., I miejsce 2018 r.
Archidiecezjalny Przegląd Teatralny o Tematyce Religijnej dla Szkół Ponadgimnazjalnych Metropolii Szczecińsko – Kamieńskiej; II miejsce oraz
wyróżnienie za scenariusz i grę aktorską 2016 r.
Konkurs literacko – plastyczny „Pływające ogrody Szczecin 2050”; I II III miejsce 2015 r. 2016 r.; I miejsce 2018 r.
Konkurs fotograficzny „Leśne pejzaże”; I miejsce 2015 r.
Konkurs fotograficzny „Przyroda wokół nas”; laureat 2015 r.
Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych „Kotłownia”; wyróżnienie 2016 r.
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Świeć się z Energią”; I miejsce 2016 r.
Konkurs filmowy „Jedno słowo, wielka moc” za film „Rodzina” - II miejsce, za film „Człowiek” III miejsce – 2016 r.
X Wojewódzki Recytatorski Konkurs Poezji i Prozy Religijnej oraz Religijnej Poezji Śpiewanej II miejsce , wyróżnienie 2018 r.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności; udział w etapie regionalnym 2015 r.
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; udział w II etapie 2015 r.
Olimpiada Misyjna Wiedzy o Afryce; udział w etapie okręgowym 2015 r.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie; udział w II etapie 2015 r.
Olimpiada Biologiczna; udział w etapie okręgowym 2016 r.
Olimpiada Historyczna; udział w II etapie 2016 r.
Olimpiada Języka Angielskiego; udział w II etapie 2015 r.
Olimpiada Języka Rosyjskiego; udział w II etapie 2015 r.
Zachodniopomorski Konkurs SUDOKU; II miejsce 2015 r. II miejsce 2016 r.
Konkurs Ogólnopolski „Alchemik”; wyróżnienie 2015 r.
Konkurs Ogólnopolski „Eureka”; wyróżnienie 2015 r.
Międzyszkolny Konkurs Fizyczny; udział w II etapie 2016 r.
Wojewódzki konkurs „Fizyka w Medycynie”; II miejsce, wyróżnienie 2015 r., II miejsce, wyróżnienie 2018 r.
Międzyszkolne Zmagania satyryczne „Deutschmacht spaβ”; II III IV miejsce 2015 r. I, II, III miejsce 2016 r. I miejsce 2017 r.
Literacki Konkurs Języka Angielskiego „Allabout…Poland; wyróżnienie 2015 r.; I miejsce 2017 r.
Wojewódzki Konkurs TURBOLANDESKUNDE; II miejsce 2015 r.; III miejsce 2017 r.
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Austrii; II miejsce 2016 r.
Wojewódzki Konkurs „Poszukiwacze Smaków”; I miejsce 2016 r.; III miejsce 2017 r.
Wojewódzki Konkurs Geograficzno – Nautologiczny – finalista 2015 r.
Ogólnopolski Konkurs Ligii Morskiej i Rzecznej „Młodzież na Morzu 2017”; I miejsce 2017 r.
Wojewódzki Konkurs Biologiczny; finalista 2016 r.
Zachodniopomorski Konkurs wiedzy o mózgu; finalista 2017 r.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”; I miejsce 2017 r.
Regionalny Turniej Gwiaździstej Eskadry I miejsce 2018 r.

ZAWODY SPORTOWE
Mistrzostwa Szczecina w piłce nożnej chłopców SPG; VII miejsce 2015 r.
Liga piłki siatkowej dziewcząt; V miejsce 2015 r.
IX Szachowe Mistrzostwa Szczecina Szkół Ponadgimnazjalnych; V miejsce 2015 r.
Mistrzostwa Szczecina SPG w tenisie stołowym chłopców; II miejsce 2016 r. I miejsce 2016 r.
Wojewódzka Licealiada w Tenisie Stołowym drużynowym chłopców; V miejsce 2016 r.

TURYSTYKA
Konkurs na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne; II miejsce 2016 r., III miejsce 2017 r.
Oddziały Oferta w przygotowaniu
Powrót