Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
Poradnik dla kandydata
Klauzula informacyjna
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Kryteria rekrutacyjne
Wykaz zamkniętych oddziałów
Wykaz wolnych miejsc
Wykaz możliwych wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej