Szczecin
Szczecin
Aktualności

Wyniki ze świadectwa

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Rodzice i Uczniowie,

na kontach kandydatów została udostępniona funkcjonalność, która pozwala na wprowadzenie wyników ze świadectwa, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz szczególnych osiągnięć kandydata. Po zalogowaniu się na konto przy wniosku ze statusem Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej należy kliknąć przycisk Wybierz akcję i wybrać Wyniki ze świadectwa. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Zapisz.


Kopię świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w dniach 19-25.06.2019 r. do godz. 15:00. Dane ze świadectwa, które zostały wpisane na koncie kandydata, zostaną zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT_ZAMKNIĘCIE ODDZIAŁÓW !!!

Wydział Oświaty informuje, że z uwagi na brak zainteresowania kandydatów do ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin zamknięto oddziały w następujących profilach / zawodach:


VIII Liceum Ogólnokształcące

·G_1A (przyrodnicza)

· G_1C(i) (dziennikarska- integracyjna)


XVIII Liceum Ogólnokształcące

·G_1H sw profil ekonomiczny z sekcją sportów wodnych


Technikum Zawodowe Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych

·G_1IS_Technik inżynierii sanitarnej

·G_1Ge_Technik geolog


Technikum Kolejowe w Zespole Szkół Nr 4

· G-1C - technik chłodnictwa i klimatyzacji

·G-1F - technik elektroenergetyk transportu szynowego


Technikum Łączności

· G_1Tb_szer_kom_el - technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej


Branżowa Szkoła I stopnia nr 7w Centrum Edukacji Ogrodniczej

·G_BSo_ogrodnik

·G_BSm_mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych


Branżowa Szkoła I stopnia nr 9  w Zespole Szkół Samochodowych

·G_1 lB_lakiernik samochodowy

·G_1 bB_blacharz samochodowy

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Gimnazjów!

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 9 maja 2019 r.

Przeprowadzona zostanie odrębnie dla:

  • absolwentów 8-letnich szkół podstawowych oraz
  • absolwentów 3-letnich gimnazjów.

W prowadzonych przez Miasto Szczecin liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia przygotowanych zostało na rok szkolny 2019/2020 łącznie 7400 miejsc w klasach pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych (3700 miejsc) i gimnazjów (3700 miejsc).

Każdy uczeń będzie miał prawo wyboru nie więcej niż 3 szkół oraz dowolnej liczby oddziałów w obrębie tych szkół!

Zachęcamy wszystkich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych do zapoznania się z ofertą szkół dostępną w wersji elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadgimnazjalna/

Na tej stronie internetowej, oprócz oferty szkół, zamieszczane będą aktualne informacje na temat rekrutacji.

Przy pomocy serwisu internetowego można będzie:

  • wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji,
  • mieć stały dostęp do poradników,
  • monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

W przypadku wątpliwości dotyczących rekrutacji dodatkowe informacje można uzyskać w szkołach ponadpodstawowych /ponadgimnazjalnych oraz w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, tel., 91 424 54 36, 91 424 51 69, e-mail wos@um.szczecin.pl.

Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja.

Życzymy wszystkim Uczniom trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej!