Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej - Technik informatyk - g
Nazwa oddziału

 Technik informatyk - g

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego oraz dyplomu technika informatyka. W trakcie nauki można uzyskać świadectwa potwierdzające kwalifikacje:

  • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Uczniowie mają możliwość zdobycia zewnętrznych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe CISCO oraz MICROSOFT.