Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - szkoła niepubliczna - 1_FO
Nazwa oddziału

 1_FO

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Plastyka
  • Język obcy nowożytny

Opis