Szczecin
Technikum
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna - Klasa 1g
Nazwa oddziału

 Klasa 1g

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Plastyka
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis