Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące - G_Biotechnologiczny
Nazwa oddziału

 G_Biotechnologiczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język obcy nowożytny

 Chemia

Opis