Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące - G_Medyczno - Psychologiczny
Nazwa oddziału

 G_Medyczno - Psychologiczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Język obcy nowożytny

 Biologia

Opis