Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące - G_Dwujęzyczny - język niemiecki
Nazwa oddziału

 G_Dwujęzyczny - język niemiecki

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język niemiecki

 Matematyka

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim

Opis