Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące - G_Prawno - Kulturowy
Nazwa oddziału

 G_Prawno - Kulturowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język obcy nowożytny

Opis