Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące - G_Lingwistyczny
Nazwa oddziału

 G_Lingwistyczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

 Język angielski

Opis