Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące - G_Matematyczno - Informatyczny
Nazwa oddziału

 G_Matematyczno - Informatyczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

Opis