Szczecin
Technikum
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej - G_TI – Technik Informatyk: 1A (Programowanie), 1B (Programowanie Gier WI ZUT), 1C (Programowanie)
Nazwa oddziału

 G_TI – Technik Informatyk: 1A (Programowanie), 1B (Programowanie Gier WI ZUT), 1C (Programowanie)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Trzy klasy:

TI a - 28 osób
TI b - 28 osób (patronat Wydziału Informatyki ZUT)
TI c - 28 osób

Do branż przyszłości kreujących rozwój świata niewątpliwie należy IT. Możliwości rozwoju osobistego oraz zarobkowe są ogromne. Informatyka jest bardzo obszerną dziedziną łączącą naukę, technikę i sztukę. Rozwiązania informatyczne można stosować w różnych obszarach, dlatego też w przyszłej pracy niezwykle ważne są konkretne rozwiązania specjalizacyjne.

Technikum Informatyczne SCI proponuje dwie aktualne w kontekście rynku pracy specjalności:

  • programowanie,
  • programowanie gier - klasa objęta patronatem i opieką merytoryczną Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie.

Proponowane specjalności - ścieżki edukacyjne rozpoczynające się już na etapie technikum i kontynuowane na studiach pozwolą na przygotowanie profesjonalistów tak oczekiwanych przez rynek pracy branży IT. W trakcie zajęć specjalizacyjnych uczniowie będą m.in. poznawać techniki programowania aplikacji mobilnych, techniki multimedialne z elementami zasad wytwarzania interfejsów użytkownika oraz testowania aplikacji.

Od roku szkolnego 2017/2018 w zawodzie Technik Informatyk występują dwie kwalifikacje:

  • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych