Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna - 1LGd
Nazwa oddziału

 1LGd

Cykl kształcenia

 3

Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

 Wychowanie fizyczne

Opis

Klasa ogólna - usportowiona przeznaczona dla uczniów, którzy chcą oprócz realizacji swojej sportowej pasji pogłębiać języki i wiedzę przyrodniczą, która będzie niezbędna do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach.