Szczecin
Technikum
Technikum Technologii Drewna Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna - 1TG
Nazwa oddziału

 1TG

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Zajęcia techniczne
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Klasa przeznaczona dla absolwentów gimnazjum, którzy chcieliby kształcić sie i rozwijać w zawodach technicznych. Uczniowie nabywają wiadomości teoretyczne oraz praktyczne w warsztatach szkolnych w zakresie obróbki drewna i materiałów drzewnych.