Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - 1 A (matematyczno-informatyczna)
Nazwa oddziału

 1 A (matematyczno-informatyczna)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

Opis

 • rozszerzony program nauczania matematyki,
 • rozszerzony program nauczania fizyki lub geografii (obowiązkowo),
 • autorski program z informatyki,
 • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,
 • współpraca z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym US,
 • matematyka stosowana – jako przedmiot dodatkowy w klasie drugiej
  W ramach tego przedmiotu realizowany jest materiał istotnie wykraczający poza program nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej, część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem komputera do zaawansowanych obliczeń matematycznych. Przedmiot ma na celu lepsze przygotowanie ucznia do studiowania na kierunkach technicznych.

  Nauczycielem matematyki i informatyki w tej klasie będzie mgr Marek Hajdukiewicz, nauczyciel z pasją i zaangażowaniem, który łącząc wiedzę matematyczną ze znakomitym warsztatem dydaktycznym indywidualizuje proces nauczania, przygotowując uczniów do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

  Nauczycielem fizyki będzie mgr Hanna Bartnik, od lat metodyk nauczania fizyki, nauczyciel z wieloletnim stażem i doświadczeniem, łączący pasję z ogromną wiedzą przedmiotową, cieszący się sympatią i uznaniem ze strony uczniów i rodziców.