Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ - Klasa I c - operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 Klasa I c - operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Fizyka

Opis

operator obrabiarek skrawających